Heidi Livingston

Heidi Livingston

Heidi Livingston yhdessä Julia Pöyhösen kanssa ovat lapsiperheiden tukemiseen erikoistuneita psy­kologeja, jotka uskovat, että tutkitusti luotet­tava ja käytännönläheinen psykologinen tieto kuuluu kaikille. Kaksikko on kehittänyt per­heen vuorovaikutusta, vanhemmuutta ja lap­sen myönteistä kehitystä vahvistavia digitaa­lisia valmennuksia sekä tunnetaitomateriaalia lapsiperheille ja kasvattajille.

”Vasta kun kiusaaminen ymmärretään ko­konaisena ilmiönä, jossa kaikkien lasten tar­peet tulevat näkyviin ja kohdatuiksi, voimme löytää ja opettaa lapsille uusia tapoja kohdata ja käsitellä kiusaamista. Silloin ryhmässä on myös mahdollista ennaltaehkäistä ja kitkeä kiusaamisen kulttuuria tehokkaasti.”

”Tunnetaidot tarjoavat avaimen onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Tehdään niiden oppimisesta helppoa ja hauskaa jokaiselle!”